Please use this identifier to cite or link to this item: http://ri.ufs.br/jspui/handle/riufs/1323
Document Type: Outro
Title: Misesowski plan wschodnioeuropejskiej unii demokratycznej rozwiązaniem dla kryzysu ukraińskiego?
Authors: Mueller, Antony Peter
Issue Date: 17-Mar-2014
Abstract: Po raz kolejny konflikt w Europie Wschodniej zagraża światowemu pokojowi. Dyskusja o Ukrainie jako niepodległym kraju ponownie stawia na świeczniku stary problem narodowej suwerenności w tej części globu. Raz jeszcze upadł projekt stworzenia politycznego i ekonomicznego porządku w tym regionie, opartego na zasadzie narodowości. Po raz kolejny Ludwig von Mises miał rację, gdy zdiagnozował wschodnioeuropejski dylemat w swojej książce Omnipotent Government z 1944 r., na krótko przed zakończeniem II wojny światowej. W „tej części świata” — pisze Mises — „niemożliwe jest ustalić granice, które jasno i dokładnie oddzielałyby rozmaite grupy językowe” (s. 286). Jako drogę wyjścia Mises zaproponował projekt „Wschodnioeuropejskiej Unii Demokratycznej” (WUD), w celu zapewnienia pokoju i dobrobytu w tym regionie, który jest obecnie równie trafny, jak był wcześniej.
Keywords: Ucrânia
Economia
Política econômica
Crise econômica
Relações internacionais
Publisher / Institution : Fundacja Instytut Misesa
Citation: MUELLER, A. P. Misesowski plan wschodnioeuropejskiej unii demokratycznej rozwiązaniem dla kryzysu ukraińskiego?. Instytut Misesa, mar. 2014. Disponível em: <http://mises.pl/blog/2014/03/17/mueller-misesowski-plan-wschodnioeuropejskiej-unii-demokratycznej-rozwiazaniem-kryzysu-ukrainskiego/>. Acesso em: 10 out. 2014.
License: Creative Commons Attribution 3.0 License
URI: https://ri.ufs.br/handle/riufs/1323
Appears in Collections:DEE - Outras produções bibliográficas

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Misesowskiplan.pdf151,19 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.